Skip Navigation Links Türkçe  

Kayıt Yenileme Duyurusu

Değerli Öğrencilerimiz,

 

Ders seçimi sırasında herhangi bir olumsuzluğa neden olmamak için öğrencilerimizin aşağıda verilen kurallara uyması gerekmektedir.

Anadolu Üniversitesi Akademik Danışmanlık Yönergesi”ne göre “Ekle-Sil Haftası”nın sonuna kadar Akademik Danışmanınız ile yüz yüze görüşerek ders seçim onayı almanız ve ders seçim onayı verilen belgenin önlisans/lisans programları için 2 kopya, lisansüstü programlar için ise 3 kopya çıktısını alıp imzalayarak akademik danışmanınıza imzalatmanız gerekmektedir. Aksi takdirde ders seçim işleminiz tamamlanmamış kabul edilecektir.

 

% 30 İngilizce Programa Kayıtlı Öğrenciler;

-          Ders seçimine başlamadan önce bölümümüz web sitesinde bulunan ders listesi linkine girip dönemlere göre alınması gereken derslerin kontrol edilmesi gerekmektedir.

-          Hangi derslerin İngilizce olarak alınacağı bölüm kurulu tarafından belirlenmiştir ve bu ders listesine uyulması gerekmektedir.

-          Bölümümüzde %30 ve % 100 programları için aynı anda iki ders açılmadığından “kayıt yenileme sistemi ders seçim sayfasında bulunamayan dersler için % 100 İngilizce programın sayfasına bakılmalıdır.

 

 

% 100 İngilizce Programa Kayıtlı Öğrenciler;

-          Ders seçimine başlamadan önce bölümümüz web sitesinde bulunan ders listesi linkine girip dönemlere göre alınması gereken derslerin kontrol edilmesi gerekmektedir.

-          Mezun olmak için alınması gereken toplam 240 ECTS kredinin tamamı (% 100)  İngilizce ders olarak alınmış olması gereklidir.

-          Bölümümüzde %30 ve % 100 programları için aynı anda iki ders açılmadığından “kayıt yenileme sistemi ders seçim sayfası”nda bulunamayan dersler için % 30 İngilizce programın sayfasına bakılmalıdır.

-          % 30 İngilizce program sayfasından yalnızca İngilizce açılan dersler alınabilir.

-          Ortak dersler için İngilizce açılan diğer bölümlerin sayfalarına bakılması gereklidir.

Published on: Sunday, September 10, 2017
Will be published until: Wednesday, September 27, 2017

Author of the announcement: Yard.Doç.Dr.Mehmet İnanç ONUR
Home | Department | Undergraduate | MS Program | PhD Program | Research | Continual Improvement |

© 2011 CENG. All rights reserved.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!